Raport.

ZUE SA (65/2017) Informacja o zamówieniu materiałów budowlanych w ramach działalności handlowej.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 5 października 2017 r. spółka zależna Emitenta Railway gft Polska Sp. z o.o (Spółka Zależna) powzięła informację o potwierdzeniu przyjęcia do realizacji przez dostawcę materiałów budowalnych (Kontrahent) zamówienia na dostawę materiałów na rzecz Spółki Zależnej, w związku z czym łączna wartość umów/zamówień zawartych w ciągu ostatniego roku pomiędzy Spółką Zależną a Kontrahentem wyniosła ok. 82,4 mln zł netto.
Zleceniem o największej wartości w ww. okresie, jest wskazane powyżej zamówienie na dostawę materiałów budowlanych na rzecz Spółki Zależnej (Zamówienie). Wartość Zamówienia netto wynosi 60,0 mln zł. Dostawy w ramach ww. zamówienia będą realizowane do września 2019 r.
Zamówienie nie zawiera postanowień odnoszących się do możliwości naliczenia kar umownych. Pozostałe warunki Zamówienia, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od jego realizacji czy ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju transakcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
gpwlink:zue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-04Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649