Raport.

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (20/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
b) z uwagi na to, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był wyłącznie jeden akcjonariusz, nie podejmowano uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim."

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-15 11-10-14
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649