Raport.

YOLO SA (56/2017) Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło powiadomienie od Black Onyx Investments Ltd. oraz WJA Investments Ltd., sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o przeprowadzonych transakcjach na papierach wartościowych Spółki.
Treść otrzymanych powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik • Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Black Onyx Investments Limited
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
  zarządcze:
  Krzysztofem Piwońskim - Prezesem Zarządu Yolo S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Yolo S.A.
  b) LEI 259400MV19LBP8OGIC54

  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje

  PLPRESC00018
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  3,32 PLN
  3,31 PLN
  3,29 PLN
  31
  698
  1 271
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  2 000
  3,30 PLN
  e) Data transakcji 2017 -09-19
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje

  PLPRESC000 83
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  101,38 PLN
  101,38 PLN
  200
  49
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  249
  101,38 PLN
  e) Data transakcji 2017 -09 -19
  f) Miejsce transakcji GPW ASO, WMTF
  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik • Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko WJA Investments Limited
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
  zarządcze:
  Wojciechem Andrzejewskim - Wiceprezesem Zarządu
  YOLO S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa YOLO S.A.
  b) LEI 259400MV19LBP8OGIC54

  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje

  PLPRES C00018
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  3,35 PLN
  3,31 PLN
  3,30 PLN
  3,26 PLN
  3,28 PLN
  3,28 PLN
  3,28 PLN
  3,28 PLN
  3,28 PLN
  120
  700
  500
  680
  300
  300
  150
  530
  100
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  3 380
  3,29 PLN
  e) Data transakcji 2017 -09 -13
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-29Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce YOLO
2018-07-17 21-07-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649