Raport.

YOLO SA (54/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie od WJA Investments Limited, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o przeprowadzonej transakcji zbycia obligacji serii F Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00083.
Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko WJA Investments Limited
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
  zarządcze:
  Wojciechem Andrzejewskim - Wiceprezesem Zarządu
  Yolo S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Yolo S.A.
  b) LEI 259400MV19LBP8OGIC54

  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje

  PLPRESC00083
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  100,00 PLN 200
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  200
  100,00 PLN
  e) Data transakcji 2017 -09 -13
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce YOLO
2018-10-20 12-10-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649