Raport.

XTPL SA (12/2018) Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o spadku poniżej progu 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Opisane zawiadomienie zostało przesłane przez Universal-Investment-Gesellschaft mbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Z treści zawiadomienia wynika, że przyczyną jego sporządzenia była zmiana podmiotu uprzednio zarządzającego i działającego w imieniu i na rachunek ACATIS Datini Valueflex Fonds (akcjonariusza Emitenta) - zmiana zarządzającego funduszem z Universal-Investment-Gesellschaft mbH na ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
W załączeniu do raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XTPL SA
ISIN:PLXTPL000018
NIP:9512394886
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław
Telefon:+48 71 7072204
www:www.xt-pl.com
Komentarze o spółce XTPL
2018-12-10 10-12-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649