Raport.

XSYSTEM SA (2/2018) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii F, FA, i FB

XSystem S.A. w upadłości (Emitent) w związku z powzięciem w dniu 12 kwietnia 2018 roku informacji o nie wypłaceniu w całości Obligatariuszom należnych odsetek za szósty okres odsetkowy, których termin płatności upłynął w dniu 31 marca 2018, informuje że Obligatariusze zostaną zaspokojeni na zasadach ogólnych w ramach postępowania upadłościowego, które zostało ogłoszone przez Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 5 kwietnia 2018 roku.
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie jest prawomocne.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XSystem SA
ISIN:PLXSTEM00017
NIP:7292384240
EKD: 46.66 sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Adres: ul. Julianowska 54 b 91-473 Łódź
Telefon:+48 42 2302030
www:www.xsystem.pl
Komentarze o spółce XSYSTEM
2019-02-17 05-02-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649