Raport.

WORK SERVICE SA (79/2017) Wybór opcji strategicznych w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems S.A.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w związku z rozpoczęciem procesu wyboru opcji strategicznej w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2017, informuje, że rozpoczął proces sprzedaży spółki Exact Systems S.A.
Proces sprzedaży Exact Systems prowadzony jest we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group.
Wśród inwestorów, z którymi skontaktował się Blackwood Capital Group znajdują się zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, inwestorzy strategiczni i finansowi. Emitent szacuje, że procesach wyboru ewentualnej oferty i sprzedaży powinien się zamknąć w ciągu 6-9 miesięcy od dnia rozpoczęcia procesu.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanej powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
Podpisy:
Maciej Witucki - Prezes Zarządu
Tomasz Ślęzak - Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
gpwlink:work-service.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2018-10-20 12-10-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649