Raport.

WORK SERVICE SA (77/2017) Dojście do skutku emisji obligacji Spółki serii Y

Zarząd Work Service S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2017 dotyczącego emisji obligacji Spółki, przeprowadzanej na podstawie stosownej uchwały Zarządu nr 2 z dnia 13 września 2017 r. - informuje, że w dniu 3 października 2017 r., w wyniku subskrybowania i opłacenia przez inwestorów 12.000 zaoferowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 złotych, Zarząd Spółki dokonał przydziału tych obligacji na podstawie uchwały nr 2 z dnia 13 września 2017 r., a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
Podpisy:
Maciej Witucki - Prezes Zarządu
Krzysztof Rewers - Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
gpwlink:work-service.gpwlink.pl
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2019-01-21 18-01-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649