Raport.

VOXEL SA (22/2018) treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
gpwlink:voxel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-25Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VOXEL
2019-02-17 05-02-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649