Raport.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2018) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o.

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2017 informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2018 r. powzięła informację o wydaniu dnia 12 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ("Sąd") postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. ("Spółka zależna"). Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu postanowienia - nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości Spółki zależnej, albowiem nie jest podmiotem niewypłacalnym i dokonała zaspokojenia swoich wierzycieli.
Postanowienie nie jest prawomocne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vistal Gdynia SA
ISIN:PLVTLGD00010
NIP:5830003993
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 7833704
www:www.vistal.pl
gpwlink:vistal-gdynia.gpwlink.pl
Komentarze o spółce VISTAL GDYNIA
2018-12-17 15-12-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649