Raport.

VISTAL GDYNIA SA (49/2017) Wypowiedzenie umowy z BOŚ S.A. spółce zależnej.

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż dnia 27 września 2017 r. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. pisma datowanego na 26 września 2017 r. zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu odnawialnego z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Saldo zadłużenia Spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 497.461,03 PLN.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vistal Gdynia SA
ISIN:PLVTLGD00010
NIP:5830003993
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 7833704
www:www.vistal.pl
gpwlink:vistal-gdynia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VISTAL GDYNIA
2018-11-18 00-11-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649