Raport.

VISTAL GDYNIA SA (28/2017) Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta.

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 13 wrzesień 2017 r. powziął informacje o złożeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Eko sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Eko sp. z o.o. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Eko sp. z o.o. to 840.988,02 złotych. Zarząd spółki zależnej poinformował Emitenta, iż zamierza uregulować wierzytelność.
Ponadto Zarząd w dniu 13 września 2017 powziął informację o złożeniu przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Offshore sp. z o.o. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Offshore sp. z o.o. to 112.656,99 zł. Jednocześnie Zarząd spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. poinformował Emitenta, że zaspokoił tą wierzytelność.
Dodatkowo w dniu 13 września 2017 r. Zarząd Spółki powziął informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Construction sp. z o.o.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.