Raport.

VENTURE INC SA (7/2017) Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Venture Inc S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2017 r., powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r. prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 14.840.000 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Venture Inc SA
ISIN:PLVNTIN00011
NIP:8992650810
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: al. gen. Józefa Hallera 180/14 53-203 Wrocław
Telefon:+48 537020050
www:www.ventureinc.com
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-14Raport za I kwartał
2018-08-30Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VENTURE INC
2018-03-21 17-03-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.