Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA (55/2017) Informacja o spełnieniu się kolejnego warunku zawieszającego (Promenady VII)

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację, iż został spełniony kolejny warunek zawieszający przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Zakładowej oraz prawa własności wybudowanego na nieruchomości budynku wraz z wykończeniem i wyposażeniem lokali zawartej przez spółkę zależną Emitenta Promenady VII VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ("Sprzedający") ze spółką FSMnW Wrocław sp. z o.o. ("Kupujący"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 4 marca 2016 r. - Sprzedający uzyskał wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, a Kupujący podpisał protokół odbioru technicznego budynku, będącego przedmiotem sprzedaży.
Informacja o spełnieniu się poprzednich warunków zawieszających została przekazana raportami bieżącymi nr 24/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku i 40/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego umowy przedwstępnej sprzedaży przybliża strony do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., po spełnieniu się ostatniego warunku zawieszającego polegającego na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży odpowiednich zaświadczeń o braku zaległości publiczno-prawnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
gpwlink:vantage-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-20Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2019-01-22 14-01-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649