Raport.

UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 394 151 839 446 328 236 191 632 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 924 16 701 4 455 3 813 Zysk (strata) brutto 16 652 15 657 3 921 3 574 Zysk (strata) netto 13 694 12 055 3 224 2 752 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 571 -96 142 -841 -21 948 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 085 -3 393 -1 197 -775 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 75 283 -611 17 724 -139 Przepływy pieniężne netto, razem 57 188 -100 229 13 464 -22 881 Aktywa, razem 495 054 556 972 117 131 125 898 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 309 606 468 289 73 254 105 852 Zobowiązania długoterminowe 13 119 28 381 3 104 6 415 Zobowiązania krótkoterminowe 296 487 439 908 70 150 99 437 Kapitał własny 185 448 88 683 43 877 20 046 Kapitał zakładowy 8 198 5 832 1 940 1 318 Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 5 832 0 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)** 1,89 2,07 0,44 0,47 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 22,62 15,21 5,35 3,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) 9 837 381,59 3 965 621,96 2 327 547,99 905 289,80

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unimot SA
ISIN:PLUNMOT00013
NIP:7561967341
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie
Telefon:+48 77 4616548
www:www.unimot.pl
Kalendarium raportów
2018-05-15Raport za I kwartał
2018-08-22Raport półroczny
2018-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMOT
2017-11-27 10:41:29
Unik
Zaglądam i nie wierzę, czyżby zarząd zbierał pod rajd? Będzie dobre info w grudniu?
Ja obstawiam, że na 100%.
2017-12-12 15:53:47
Misz
Podbitka przed dalszą zwałą.
Tutaj papieru jest masa... tylko chętnych brak.
2018-01-19 11:30:09
ale_wystrzał
Ciągłe wzrost przychodów i zysków.Jest dobrze.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.