Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (23/2018) Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Spółka, zawarła jako sprzedający ("Sprzedający") z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę ("Umowa") sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.210 m2 położonej w miejscowości Gołków. Nieruchomość ta jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnymi właścicielami.
Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie "pod klucz" obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1.250m2.
Kluczowym warunkiem zawieszającym zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Sprzedającego ostatecznej, bezwarunkowej, wykonalnej i niezaskarżalnej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2019 r.
Cena sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym i jego projektem ustalona została na 7.450.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) netto.
Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2018-12-17 08-12-36
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649