Raport.

TAXUS FUND SA (29/2017) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą przez Taxus Fund S.A

Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuję, iż w dniu 20 października 2017 roku, wypełniając zobowiązanie wynikające z Uchwały Nr 1133/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2017 r. podpisał z firmą ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na okres jednego roku, począwszy od dnia 20 października 2017 roku.
Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Emitent przekazał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A kopię umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą wraz z oświadczeniem Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wypełniając tym samym wszystkie obowiązki, nałożone przez Regulatora Uchwałą Nr 1133/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2017 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Taxus Fund SA
ISIN:PLTXSFN00012
NIP:7272697415
EKD: 64.30 działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Adres: ul. Kolady 3 02-691 Warszawa
Telefon:
www:www.taxusfund.pl
Komentarze o spółce TAXUS FUND
2019-01-21 14-01-24
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649