Raport.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (36/2017) Zawarcie aneksu terminowego do znaczącej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 6 października 2017 roku podpisał aneks terminowy do umowy zawartej dnia 21 lipca 2016 roku z Gminą Lubomia, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej z układem ogrodzeń, piłkochwytów oraz trybunami zadaszonymi oraz budowa boiska wielofunkcyjnego".
Przedmiotowy aneks został podpisany w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania. Nowy termin realizacji zadania został określony na dzień 30 listopada 2017 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy oraz dotychczas podpisanych aneksów pozostają bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tamex Obiekty Sportowe SA
ISIN:PLTAMEX00015
NIP:5252218385
EKD: 42.99 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Rydygiera 8/3a 01-793 Warszawa
Telefon:+48 22 5562423
www:www.tamex.com.pl
Komentarze o spółce TAMEX OBIEKTY SPOR...
2018-07-17 21-07-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649