Raport.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (36/2017) Zawarcie aneksu terminowego do znaczącej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 6 października 2017 roku podpisał aneks terminowy do umowy zawartej dnia 21 lipca 2016 roku z Gminą Lubomia, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej z układem ogrodzeń, piłkochwytów oraz trybunami zadaszonymi oraz budowa boiska wielofunkcyjnego".
Przedmiotowy aneks został podpisany w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania. Nowy termin realizacji zadania został określony na dzień 30 listopada 2017 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy oraz dotychczas podpisanych aneksów pozostają bez zmian.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.