Raport.

SEVENET SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2017 roku

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sevenet SA
ISIN:PLSVNET00019
NIP:5832202053
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Galaktyczna 30A 80-299 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400400
www:www.sevenet.pl
Komentarze o spółce SEVENET
2018-04-20 03-04-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.