Raport.

RANK PROGRESS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 38 032 39 161 8 954 8 940 Zysk/strata na sprzedaży 8 248 7 554 1 942 1 724 Zysk/strata na działalności operacyjnej (16 946) 43 398 (3 990) 9 907 Zysk/strata brutto (9 677) 21 720 (2 278) 4 958 Zysk/strata netto (10 797) 12 621 (2 542) 2 881 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 112 19 966 1 439 4 558 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 110 442 52 185 26 002 11 913 Przepływy pieniężne z działalności finansowej (111 959) (64 436) (26 359) (14 710) Przepływy pieniężne razem 4 595 7 715 1 082 1 761 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 Nieruchomości inwestycyjne 562 176 697 757 133 012 157 721 Aktywa razem 800 868 930 844 189 487 210 408 Zobowiązania długoterminowe 344 680 452 600 81 552 102 306 Zobowiązania krótkoterminowe 117 663 128 289 27 839 28 998 Kapitał własny 338 525 349 955 80 096 79 104 Kapitał zakładowy 3 718 3 718 880 840 Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rank Progress SA
ISIN:PLRNKPR00014
NIP:6911997774
EKD: 41.20 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7467766
www:www.rankprogress.pl
Kalendarium raportów
2018-03-29Raport roczny
2018-05-29Raport za I kwartał
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RANK PROGRESS
2018-03-24 20-03-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.