Raport.

QUMAK SA (75/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z 18 września 2017 roku dotyczącego rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Qumak S.A. w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian w Statucie, Zarząd Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu wczorajszym przyjęła tekst jednolity ww. dokumentu uwzględniający dokonane zmiany.
Statut został przyjęty na mocy § 4 ust. 3 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w której Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 55/2017 z 18 września 2017 roku.
W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Qumak S.A.
Podstawa prawna:
RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.2 lit.b

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Qumak SA
ISIN:PLQMKSK00017
NIP:524-01-07-036
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Telefon:+48 22 5190800
www:www.qumak.pl
Kalendarium raportów
2018-04-27Raport roczny
2018-05-29Raport za I kwartał
2018-09-27Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUMAK
2017-11-27 17:22:13
mikołaj
oj będzie się działo .jeśli będzie ugoda na co wskazuje poniższy komunikat bo to bardzo dobra informacja
2017-11-27 19:58:33
Ha
Prawda, teraz czekamy na ugodę i odbijamy.
Jestem ciekaw kiedy kurs ruszy na północ bo nie sądzę, żeby grubaski czekali do samego info.
2018-01-04 18:33:12
Spec
No i fuzja jest już pewna. Emisja serii M to wymóg do przeprowadzenia połączenia.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.