Raport.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 15 listopada 2018 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA
ISIN:PLPSTBX00016
NIP:839-00-23-940
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Lutosławskiego 17A 76-200 Słupsk
Telefon:+48 59 8400880
www:www.plast-box.com
Kalendarium raportów
2018-03-21Raport roczny
2018-05-15Raport za I kwartał
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRZETWÓRSTWO TWOR...
2018-02-25 20-02-59
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.