Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (37/2017) Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w Katowicach

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2017 r. została zawarta z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. (dalej: Wynajmujący) umowa najmu 296 m2 powierzchni handlowej w Terminalu B w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (dalej: Umowa). Umowa została zawarta w związku ze złożeniem przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w aukcji, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 35/2017 w dniu 18 września 2017 r.
Termin obowiązywania Umowy został wskazany na czas określony od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., przy czym strony uzgodniły potencjalną możliwość przedłużenia Umowy na uzgodniony okres czasu, w związku z planowaną przebudową Terminala B. Przewidywany termin przekazania przedmiotu najmu został ustalony na dzień 1 listopada 2017 r.
Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie od 11 mln PLN netto do 20 mln PLN netto. Na szacowaną wartość Umowy składa się suma uzgodnionych przez strony miesięcznych czynszów najmu, obejmujących czynsz gwarantowany oraz czynsz zmienny stanowiący prowizję od wartości obrotów handlowych oraz opłaty eksploatacyjne.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania czy odstąpienia, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.
W związku z zawarciem Umowy, Spółka rozszerzy swoją działalność w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach o działalność handlową w Terminalu B obsługującym pasażerów odlatujących do strefy Schengen. Aktualnie Spółka wraz z jednostką zależną prowadzi, w Terminalu A obsługującym pasażerów odlatujących poza strefę Schengen, działalność handlową na powierzchni ok. 500 m2 oraz działalność gastronomiczną na powierzchni ok. 500 m2.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-22 11-07-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649