Raport.

PROTEKTOR SA (24/2017) Komitet Audytu - dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 października 2017 r. został uchwalony Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Protektor S.A., zaś uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 października 2017 r. zostały jednocześnie uchwalone polityki i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Spółce PROTEKTOR S.A.
Emitent nadto informuje, że zgodnie z deklaracjami członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. złożonymi w formie indywidualnych oświadczeń:
1. wszyscy członkowie Komitetu, w tym jego Przewodniczący, są niezależni od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089 z 2017.06.06.),
2. wszyscy członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
3. dwaj członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka Protektor S.A.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.