Raport.

PROTEKTOR SA (24/2017) Komitet Audytu - dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 października 2017 r. został uchwalony Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Protektor S.A., zaś uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 października 2017 r. zostały jednocześnie uchwalone polityki i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Spółce PROTEKTOR S.A.
Emitent nadto informuje, że zgodnie z deklaracjami członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. złożonymi w formie indywidualnych oświadczeń:
1. wszyscy członkowie Komitetu, w tym jego Przewodniczący, są niezależni od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089 z 2017.06.06.),
2. wszyscy członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
3. dwaj członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka Protektor S.A.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Protektor SA
ISIN:PLLZPSK00019
NIP:712-010-29-59
EKD: 19.30 produkcja obuwia
Adres: ul. Kunickiego 20-24 20-417 Lublin
Telefon:+48 81 5322231
www:www.protektorsa.pl
gpwlink:protektor.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROTEKTOR
2018-10-20 13-10-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649