Raport.

PROJPRZEM SA (50/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację ze strony Zarządu spółki zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej spółka zależna) o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną w ramach konsorcjum umowy ze spółką Luvena S.A. (dalej Inwestor), której przedmiotem jest realizacja przez spółkę zależną w ramach konsorcjum na rzecz Inwestora zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Luboniu. W ramach konsorcjum spółka zależna jest Liderem.
Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenia w wysokości łącznie 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto powiększone o należny podatek VAT.
Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PROJPRZEM SA
ISIN:PLPROJP00018
NIP:554-023-40-98
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Bernardyńska 13 85-029 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3767400
www:www.projprzem.com
Kalendarium raportów
2018-05-18Raport za I kwartał
2018-08-27Raport półroczny
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PROJPRZEM
2018-04-19 19-04-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.