Raport.

PRIMA MODA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 kwarta?(y) narastaj?co / okres od do Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w, i materia??w 26334 26755 6187 6124 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 1525 9179 358 2101 Zysk (strata) brutto 1254 8965 295 2052 Zysk (strata) netto 1354 9133 318 2091 Liczba udzia??w/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200 Zysk (strata) netto na akcj? zwyk?? (z?/euro) 0,42 2,85 0,10 0,65 Kapita? w?asny 10097 8944 2343 2074 Zobowi?zania d?ugoterminowe 5500 393 1276 91 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 13773 16308 3196 3782 Warto?? ksi?gowa na akcj? (z?/euro) 3,16 2,80 0,73 0,63 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -1716 -3043 -403 -697 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -138 943 -32 216 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -1237 1182 -291 271

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Prima Moda SA
ISIN:PLPRMMD00012
NIP:897-164-88-02
EKD: 52.43 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Parafialna 27 52-233 Wrocław
Telefon:+48 71 3448481
www:www.primamoda.com.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-11Raport za I kwartał
2018-08-13Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PRIMA MODA
2018-03-23 02-03-02
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.