Raport.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (92/2017) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że powziął w dniu 8 listopada 2017 roku informację o postanowieniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu PGNiG przyjętych Uchwałą nr 4/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 13 września 2017 roku. Zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 7 listopada 2017 roku.
Dokonana zmiana została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 75/2017
z dnia 14 września 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-15 11-10-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649