Raport.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (6/2018) Informacja nt. zaangażowania kapitałowego w podmiocie branżowym działającym na rynku niemieckim

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 16 kwietnia 2018 roku transakcji nabycia akcji w Vita 34 AG (Vita34) zaangażowanie Emitenta w akcje Vita34 osiągnęło wartość ok. 1,7 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 7,2 mln PLN) i tym samym przekroczyło 3% próg kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tym podmiocie. Emitent wyjaśnia przy tym, iż transakcje nabycia akcji Vita34 realizowane były w obrocie zorganizowanym jak również w transakcjach zawieranych poza rynkiem. Emitent uznaje za informację istotną osiągnięcie zaangażowania w akcje Vita34 na ww. poziomie z uwagi na fakt, iż nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania stanu posiadania w tym podmiocie.
Jednocześnie Emitent informuje, iż transakcje dotyczące nabywania akcji Vita34 nie będą mieć istotnego wpływu na możliwość przeprowadzenia w perspektywie kolejnych kwartałów innych procesów akwizycyjnych. Ponadto Emitent informuje, że nie prowadzi obecnie rozmów z Vita34 dotyczących zwiększenia zaangażowania kapitałowego Spółki.
Vita34 jest największym działającym w Niemczech bankiem komórek macierzystych z ok. 85-90% udziałem w tamtejszym rynku, obecnym również w kilkunastu innych krajach poprzez spółki zależne, powiązane lub partnerów biznesowych. Vita34 jest podmiotem notowanym na Börse Frankfurt (symbol: DE000A0BL849). Inwestycja w płynne akcje Vita34 daje bardzo silny komunikat wszystkim podmiotom z branży, że Emitent ma ambicje zwiększenia obecności w Europie Zachodniej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polski Bank Komórek Macierzystych SA
ISIN:PLPBKM000012
NIP:5252239973
EKD: 86.90 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 4365040
www:www.pbkm.pl
gpwlink:polski-bank-komorek-macierzystych.gpwlink.pl
Komentarze o spółce POLSKI BANK KOMÓR...
2019-01-21 19-01-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649