Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (77/2017) Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dzisiaj konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. ("Konsorcjum") oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK") ("Zamawiający") propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2012 ("Umowa").
Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.
Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został dla bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.
O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazanym przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polimex-Mostostal SA
ISIN:PLMSTSD00019
NIP:821-001-45-09
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa
Telefon:+48 22 8297100
www:www.polimex-mostostal.pl
gpwlink:polimex-mostostal.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-27Raport półroczny
2018-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Polimex-Mostostal
2018-04-10 20:12:17
50na50
Casinozawszecwygrywa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649