Raport.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (77/2017) Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dzisiaj konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. ("Konsorcjum") oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK") ("Zamawiający") propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2012 ("Umowa").
Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.
Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został dla bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.
O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazanym przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.