Raport.

PMPG POLSKIE MEDIA SA (24/2017) Korekta raportu bieżącego - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 roku.
W pierwotnej treści raportu błędnie wskazano dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i oznaczono go jako 30 listopada 2017 roku zamiast 29 listopada 2017 roku.
Błędna treść, która podlega korekcie, dotyczy pełnej treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 24/2017.
Poniżej tekst raportu bieżącego nr 24/2017 wraz ze skorygowanym załącznikiem.
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).
Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-03-24 20-03-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.