Raport.

PLATIGE IMAGE SA (15/2017) Umowa na produkcję filmu krótkometrażowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Platige Image S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu10 października 2017 r. potwierdzenia zawarcia umowy pomiędzy Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów) ("Wykonawca"), a spółką Burning Chrome LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ("Zleceniodawca") o świadczenie usług produkcyjnych ("Umowa").
W ramach Umowy Wykonawca wyprodukuje krótkometrażowy film oraz przekaże wszelkie prawa autorskie Zleceniodawcy. Prace wynikające z Umowy zostaną zrealizowane do marca 2018. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły realizacji przedmiotu umowy jest rzędu (nie przekracza) 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016.
W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. przekazywać szczegółowe sprawozdania, ustanowić zabezpieczenie realizacji umowy w postaci m.in. zastawu i hipoteki na prawach autorskich oraz umożliwić na żądanie Zleceniodawcy przeprowadzanie audytu. Umowa może zostać zawieszona lub rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie wykonane prace do chwili rozwiązania umowy.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platige Image SA
ISIN:PLPTGMG00013
NIP:524-20-14-184
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
Adres: ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa
Telefon:+48 22 8446474
www:www.platige.com

Komentarze o spółce PLATIGE IMAGE
2017-11-29 16:39:24
jacek
ta spółka i zarząd to śmiech
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.