Raport.

PAGED SA (36/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 20 października 2017 r.

Działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej, Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się w dniu 20 października 2017 r. na podstawie art. 405 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH").
1) lp.
2) akcjonariusz
3) liczba głosów
4) udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ(*)
5) udział w ogólnej liczbie głosów(*)
1) 1
2) Mespila Investments Limited
3) 2.713.978
4) 17,51%
5) 17,51%
1) 2
2) Mespila BIS S.A.
3) 12.011.725
4) 77,49%
5) 77,49%
- ogólna liczba akcji Spółki: 15.500.001
- łączna liczba akcji obecnych na NWZ: 15.500.001
- łączna liczba głosów obecnych na NWZ: 100%
- akcje obecne na NWZ w stosunku do ogólnej liczby akcji: 100%(*)
- głosy obecne na NWZ w stosunku do ogólnej liczby głosów: 100%(*)
(*) przy czym zwraca się uwagę, że na NWZ reprezentowana była także Spółka, która posiada 774.298 akcji własnych, stanowiących 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; jednakże zgodnie z art. 364 §2 KSH Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z akcji własnych z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Paged SA
ISIN:PLPAGED00017
NIP:526-10-09-095
EKD: 51.53 sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
Adres: ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa
Telefon:+48 22 4401344
www:www.paged.pl
Komentarze o spółce PAGED
2019-02-17 05-02-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649