Raport.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (30/2018) Rada Nadzorcza nowej kadencji

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 czerwca 2018 r., w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej Emitenta, odwołało ze składu:
1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Michała Rogatko - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Daniela Lewczuka - Członka Rady Nadzorczej,
4. Pana Marka Kaczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej,

5. Pana Witolda Grabysza - Członka Rady Nadzorczej.


Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby:
1. Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego,
2. Pana Michała Rogatko,
3. Pana Daniela Lewczuka,
4. Pana Marka Kaczyńskiego,
5. Pana Jacka Górkę.
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz złożone przez nich oświadczenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości odrębnym raportem.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mostostal Zabrze SA
ISIN:PLMSTZB00018
NIP:648-000-18-23
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Wolności 191 41-800 Zabrze
Telefon:+48 32 2713221
www:www.mostostal.zabrze.pl
gpwlink:mostostal-zabrze.gpwlink.pl
Komentarze o spółce MOSTOSTAL ZABRZE
2018-06-13 22:55:49
aleks
kombinują z tym redzikowem a finalnie pewnie skoncza te roboty. widac, ze ze ktos teraz skupuje akcje po tych cenach
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649