Raport.

MONEY MAKERS TFI SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Money Makers TFI S.A. z dnia 17 października 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) oraz 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Niniejszym przekazujemy treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Money Makers TFI S.A. z dnia 17 października 2017 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Równocześnie wobec faktu, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny był jeden Akcjonariusz Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i tym samym odstąpiono od głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej, tj. punktu nr 4 porządku obrad.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Money Makers TFI SA
ISIN:PLMNMRS00015
NIP:1080008799
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4638888
www:www.moneymakers.pl
Komentarze o spółce Money Makers
2018-03-23 04-03-47
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.