Raport.

MINOX SA (18/2017) Zawarcie umowy o współpracy handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż Emitent zawarł
z kontrahentem - Generalny Wykonawca S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kupujący"), umowę o współpracy handlowej (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest zakup przez Kupu-jącego materiałów budowlanych znajdujących się w ofercie Emitenta, w związku z realizowaną przez Kupującego inwestycją. Wartość przedmiotu umowy wynosi 5.000.000 zł.
Na podstawie zawartej Umowy, Strony określiły warunki wzajemnej współpracy, w tym m.in. sposób składania zamówień, odbiór towaru oraz warunki płatności.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Zawarta Umowa sprzedaży nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Maliszewski - Prezes Zarządu

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.