Raport.

MERIT INVEST SA (23/2017) Raport miesięczny za październik 2017 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017 roku
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.
W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W październiku 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-10-12 RB 22/2017 Raport miesięczny za wrzesień 2017r
W październiku 2017 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
- Raport miesięczny za listopad 2017r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Merit Invest SA
ISIN:PLMRTIN00011
NIP:9482569794
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. 1905 Roku 49 26-600 Radom
Telefon:+48 48 3846810
www:www.meritinvest.pl
Komentarze o spółce MERIT INVEST
2019-02-17 04-02-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649