Raport.

MERCOR SA (34/2017) Pismo od Credit Agricole Bank Polski S.A.

Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, że w dniu 29 września 2017 wpłynęło do Spółki pismo od Credit Agricole Bank Polski S.A. informujące, że Bank pomimo naruszenia przez Emitenta Umowy Kredytu łączącej strony, poprzez przekroczenie określonego w tejże Umowie dopuszczalnego poziomu wskaźnika długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, nie będzie realizował przysługujących mu uprawnień. W przesłanym dokumencie Credit Agricole Bank Polski S.A. poinformował, iż wszystkie postanowienia Umowy Kredytu oraz Umowy Ramowej pozostają bez zmian.
O powyższej Umowie Kredytu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 11 października 2016 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercor SA
ISIN:PLMRCOR00016
NIP:584-030-22-14
EKD: 45.30 wykonywanie instalacji budowlanych
Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Telefon:+48 58 3414245
www:www.mercor.com.pl
Kalendarium raportów
2018-06-29Raport za I kwartał
2018-06-29Raport roczny
2018-08-17Raport półroczny
2018-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MERCOR
2018-03-24 20-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.