Raport.

MERCOR SA (34/2017) Pismo od Credit Agricole Bank Polski S.A.

Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, że w dniu 29 września 2017 wpłynęło do Spółki pismo od Credit Agricole Bank Polski S.A. informujące, że Bank pomimo naruszenia przez Emitenta Umowy Kredytu łączącej strony, poprzez przekroczenie określonego w tejże Umowie dopuszczalnego poziomu wskaźnika długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, nie będzie realizował przysługujących mu uprawnień. W przesłanym dokumencie Credit Agricole Bank Polski S.A. poinformował, iż wszystkie postanowienia Umowy Kredytu oraz Umowy Ramowej pozostają bez zmian.
O powyższej Umowie Kredytu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 11 października 2016 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.