Raport.

MENNICA SKARBOWA SA (4/2018) Korekta raportu okresowego nr 3/2018

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż doszło do oczywistej omyłki zawartej w raporcie skonsolidowanym za IV kwartał 2017 r., przekazanym raportem okresowym nr 3/2018 w dniu 14 lutego 2018 r. w zakresie pozycji A.IV. skonsolidowanego rachunku zysków i strat (Tabela 2.).
Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów za IV kwartał 2017: 48 093 366
Przed korektą wskazano dane:
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów za IV kwartał 2017: 47 093 366
Jednocześnie Emitent podkreśla, że w wyniku korekty przedstawione wartości przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto oraz sumy bilansowej nie zmieniły się.
W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje skorygowany Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku.
Pozostała treść raportu okresowego nr 3/2018 pozostaje bez zmian.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Skarbowa SA
ISIN:PLGRMNK00014
NIP:701-03-07-347
EKD: 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Jasna 1 00-013 Warszawa
Telefon:+48 22 1881166
www:www.gmksa.pl
Komentarze o spółce MENNICA SKARBOWA
2018-03-21 17-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.