Raport.

MENNICA POLSKA SA (97/2017) zamówienie znacznej wartości

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zawartej z Narodowym Bankiem Polskim ramowej Umowy dostawy monet z dnia 11 lipca 2007 roku ("Umowa"), w dniu 11 grudnia 2017 roku wpłynęło do Spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2018 monet kolekcjonerskich ("Zamówienie"). Szacunkowa wartość Zamówienia opiewa na łączną kwotę 10.827.805,12 PLN, z zastrzeżeniem postanowień umownych uprawniających Strony do modyfikacji warunków produkcji i dostawy przez Spółkę monet, w tym skorygowania wolumenu i zakresu Zamówienia.
Zamówienie określa terminy produkcji oraz dostawy poszczególnych partii zamówionych monet. Płatność z tytułu realizacji Zamówienia następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Spółkę do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet.
Łączna szacunkowa wartość otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego zamówień na produkcję i dostawę w roku 2018 monet powszechnego obiegu, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 85/2017 z dnia 31 października 2017 roku oraz monet kolekcjonerskich wynosi 106.009.782,67 PLN.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mennica Polska SA
ISIN:PLMNNCP00011
NIP:527-00-23-255
EKD: 36.21 produkcja monet i medali; produkcja artykułów jubilerskich; 36.22
Adres: ul. Waliców 11 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 6564200
www:www.mennica.com.pl
gpwlink:mennica-polska.gpwlink.pl
Komentarze o spółce MENNICA POLSKA
2018-11-17 11-11-48
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649