Raport.

MANGATA HOLDING SA (42/2017) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 października 2017 roku, w związku z punktem porządku obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., jak również w związku z rezygnacją Pana Piotra Dudka (Dudek) z kandydowania do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., akcjonariusz Capital MBO spółka akcyjna sp. k. zgłosił kandydaturę Pana Marcina Kniecia (Knieć) na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Marcin Knieć wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. oraz złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) oraz w Dobrych Praktykach Giełdowych Spółek Notowanych na GPW.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mangata Holding SA
ISIN:PLZTKMA00017
NIP:8830000482
EKD: 29.13 produkcja kurków i zaworów
Adres: ul. Cechowa 6/8 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 4752008
www:www.mangata.com.pl
Komentarze o spółce MANGATA HOLDING
2018-01-23 20-01-47
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.