Raport.

M-TRANS SA (16/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd M-Trans S.A. ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO")
w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. rejestracji przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego.
Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
• Łukasz Łodej - Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M-Trans SA
ISIN:PLMTRNS00010
NIP:5242363306
EKD: 49.41 transport drogowy towarów
Adres: ul. Juranda ze Spychowa 61 03-257 Warszawa
Telefon:+48 22 6144316
www:www.mtrans.co
Komentarze o spółce M-TRANS
2018-05-24 22:57:48
poszkodowany
złodzieje i oszuści
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649