Raport.

LK DESIGNER SHOPS SA (17/2017) Zawarcie przez Emitenta umów pożyczek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LK Designer Shops S.A. (dalej "Emitent"), niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 2 listopada 2017 roku dwóch umów pożyczek (dalej "Pożyczki"). Umowy zostały zawarte pomiędzy Emitentem jako Pożyczkobiorcą a Panem Andrzejem Kalita oraz Panią Lidią Kalita, pełniącymi jednocześnie funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jako Pożyczkodawcami.
Każdy z Pożyczkodawców udziela Emitentowi Pożyczki w kwotach:
a. 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),
b. 35.250,00 EUR (słownie euro: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
Oprocentowanie Pożyczek zostało ustalone w wysokości 7 % w skali roku.
Emitent zobowiązany jest do zwrotu Pożyczek wraz z odsetkami w terminie do dnia 2 listopada 2019 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LK Designer Shops SA
ISIN:PLLKDGS00015
NIP:5223017402
EKD: 14.1 produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
Adres: ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa
Telefon:
www:www.lidiakalita.pl
Komentarze o spółce LK DESIGNER SHOPS
2019-01-22 14-01-13
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649