Raport.

LC CORP SA (118/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.10.2017 r.

Zarząd LC Corp S.A. "Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 19 października 2017 r.
1. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 43.700.000, co uprawniało w
dniu 19.10.2017 r. do 13,88 % głosów oraz stanowi 9,76 % ogólnej liczby głosów.
2. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 52.850.200 co uprawniało w
dniu 19.10.2017 r. do 16,79 % głosów oraz stanowi 11,81 % ogólnej liczby głosów.
3. NORDEA OFE:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 23.043.080 akcji co uprawniało w dniu 19.10.2017 r. do 7,32 % głosów oraz stanowi 5,15 % ogólnej liczby głosów.
4. OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ":
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 67.908.000 akcji co uprawniało w dniu 19.10.2017 r. do 21,57 % głosów oraz stanowi 15,17 % ogólnej liczby głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
gpwlink:lc-corp.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LC CORP
2018-10-20 13-10-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649