Raport.

LC CORP SA (109/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2017 r., od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentującą Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (Akcjonariusz Emitenta), w związku ze zwołanym na dzień 19 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LC Corp S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z przekazaną informacją - w przypadku odwołania ze składu Rady Nadzorczej członków powołanych do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w trybie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych (tryb głosowania oddzielnymi grupami) Akcjonariusz Emitenta zamierza zgłosić na najbliższym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgłoszony przez Akcjonariusza Emitenta kandydat obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta jako członek niezależny.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany życiorys kandydata.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
gpwlink:lc-corp.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LC CORP
2018-10-20 12-10-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649