Raport.

KREDYT INKASO SA (47/2017) zmiana zakresu prokury

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 września 2017 r. dokonał zmiany zakresu prokury udzielonej w dniu 29 lutego 2016 r. Panu Krzysztofowi Pilusiowi polegającej na tym, że:
(i) dotychczasowa prokura samoistna udzielona Panu Krzysztofowi Pilusiowi na mocy uchwały Zarządu nr VII/1/02/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. została odwołana ze skutkiem na koniec dnia 20 września 2017 r.;
(ii) jednocześnie udzielono Panu Krzysztofowi Pilusiowi prokury mieszanej, o której mowa w art. 109(4) § 1(1) Kodeksu cywilnego, która obejmuje umocowanie prokurenta wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu Spółki, z dniem 21 września 2017 r.
Życiorys Pana Krzysztofa Pilusia oraz wszelkie inne wymagane informacje i oświadczenia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2018-12-14Raport półroczny
2019-03-01Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2018-10-20 13-10-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649