Raport.

KORPORACJA KGL SA (29/2017) Podpisanie zamówienia na zakup istotnych aktywów przez spółkę zależną Marcato sp. z o.o.

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent", ) informuje, iż w dniu 13 października 2017 roku otrzymał obustronnie podpisane zamówienie, którego stronami jest Spółka zależna od Emitenta - Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie i WM Wrapping Machinery SA z siedzibą w Stabio ( Szwajcaria) (dalej "Dostawca") .
Przedmiotem zamówienia jest linia do termoformowania.
Dostawca zobowiązuje się zrealizować ww. zamówienie w maju 2018 roku.
Zamówienie nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.
Zamówienie uznane zostało za istotne z uwagi na możliwy znaczący wpływ na przychody w przyszłych okresach i stanowi element realizacji strategi rozwoju Grupy Kapitałowej KGL.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja KGL SA
ISIN:PLKRKGL00012
NIP:1181624643
EKD: 46.75 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Adres: ul. Postępu 20 05-080 Izabelin
Telefon:+48 22 3213000
www:www.kgl.pl
gpwlink:korporacja-kgl.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KORPORACJA KGL
2018-10-15 11-10-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649