Raport.

KONSORCJUM STALI SA (29/2017) Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej "Emitentem") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 r. z dnia 22 września 2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych w dniu 22 września 2017 r. uchwałą nr 7/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Emitent ponadto informuje, że w związku z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Emitenta uchwalonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 7/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 430 § 5 ksh oraz § 2 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz dokonanych zmian, jak i tekstu jednolitego Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2018-04-20 03-04-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.