Raport.

K&K HERBAL POLAND SA (1/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Daniela Kuciaby powiadomienie w trybie art. 69 ustawy 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez niego progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w dniu 17.01.2018 roku w wyniku nabycia 2169 sztuk akcji KKH na rynku NewConnect w Warszawie. Przed zmianą udziału w liczbie głosów Pan Daniel Kuciaba posiadał 369962 akcji, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego spółki uprawniającego do 369962 głosów na WZA w Spółce KKH.
Po nabyciu 2169 szt. akcji Pan Daniel Kuciaba posiada 372131 akcji Spółki, co stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz odpowiada 5,02% kapitału zakładowego Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:K&K Herbal Poland SA
ISIN:PLKKHRB00011
NIP:675-141-46-04
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Limanowskiego 1A lok. 8 32-020 Wieliczka
Telefon:+48 12 2514814
www:www.kkpoland.pl
Komentarze o spółce K&K HERBAL POLAND
2018-02-25 20-02-15
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.