Raport.

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Pełny ekran WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Skonsolidowane Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 135 310 255 033 31 857 58 220 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 105 121 186 898 24 749 42 666 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 189 68 135 7 108 15 554 Koszty sprzedaży 11 155 13 359 2 626 3 050 Koszty ogólnego zarządu 10 575 9 438 2 490 2 154 Zysk (strata) ze sprzedaży 6 813 43 219 1 604 9 866 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 808 37 472 190 8 554 Zysk (strata) brutto -6 919 30 631 -1 629 6 993 Podatek dochodowy -3 381 4 527 -796 1 033 Zysk (strata) netto -3 538 26 104 -833 5 959 Aktywa razem 1 666 771 1 503 419 394 362 339 833 Aktywa trwałe 658 324 658 284 155 761 148 798 Aktywa obrotowe 1 008 447 845 135 238 601 191 034 Pasywa razem 1 666 771 1 503 419 394 362 339 833 Kapitał własny 649 014 653 192 153 558 147 647 Zobowiązania długoterminowe 385 965 337 049 91 320 76 187 Zobowiązania krótkoterminowe 631 791 513 178 149 483 115 999 Jednostkowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 170 57 196 21 700 13 057 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 73 321 53 319 17 263 12 172 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 848 3 876 4 438 885 Koszty sprzedaży 12 286 8 077 2 893 1 844 Koszty ogólnego zarządu 8 999 7 439 2 119 1 698 Zysk (strata) ze sprzedaży -4 083 -13 759 -961 -3 141 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 858 -19 555 -2 321 -4 464 Zysk (strata) brutto -9 171 -26 891 -2 159 -6 139 Podatek dochodowy -71 -4 631 -17 -1 057 Zysk (strata) netto -9 099 -22 259 -2 142 -5 081 Aktywa razem 1 625 383 1 449 838 384 570 327 721 Aktywa trwałe 710 636 708 549 168 138 160 160 Aktywa obrotowe 914 748 741 289 216 431 167 561 Pasywa razem 1 625 383 1 449 838 384 570 327 721 Kapitał własny 675 187 684 286 159 751 154 676 Zobowiązania długoterminowe 266 007 191 979 62 938 43 395 Zobowiązania krótkoterminowe 684 190 573 573 161 881 129 650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:J.W. Construction Holding SA
ISIN:PLJWC0000019
NIP:125-00-28-307
EKD: 70.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki
Telefon:+48 22 7717777
www:www.jwconstruction.com.pl
Kalendarium raportów
2018-05-22Raport za I kwartał
2018-09-19Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce J.W. Construction ...
2018-03-21 17-03-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.