Raport.

IZO-BLOK SA (7/2017) Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2017 r. Pan Przemysław Skrzydlak, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.350 (dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A oraz Pan Andrzej Kwiatkowski, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.300 (dwieście jedenaście tysięcy trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A, tj. jako akcjonariusze posiadający akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki, w związku z zamknięciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, działając na podstawie § 12 ust.4 statutu Spółki powołali Pana Przemysława Skrzydlaka na Prezesa Zarządu Spółki na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Przemysława Skrzydlaka Spółka przekazuje w załączeniu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Przemysław Skrzydlak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Przemysław Skrzydlak

  Wykształcenie:
  Pan Przemysław Skrzydlak posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył kierunek
  Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w Krakowie.
  W 1998 r. ukończył kierunek Inżynieria Finansowa i Bankowość w ramach Śląskiej
  Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach. W 2001 r. ukończył kierunek Executive
  MBA w ramach MBA European University w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe:
  od 2011 r. – do chwili obecnej:
  IZOBLOK S .A. - Prezes Zarządu
  2005 r.
  Stilna S .A. - Członek Zarządu
  2003 r. – 2011 r.
  IZO –BLOK Sp . z o .o. – Prezes Zarządu
  2002 r. – 2003 r.
  Vertex Sp . z o .o. - Prezes Zarządu
  1999 r. – 2002 r.
  IZO -BLOK Sp . z o .o. – Wiceprezes Zarządu
  1998 r. – 1999 r.
  Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Projekt Manager
  1997 r. – 1998 r.
  Hortus Sp . z o .o. - Prezes Zarządu

  Udział w radach nadzorczych:
  Od 2016 – do chwili obecnej:
  IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2007 r. – 2009 r.
  Vertex S .A. - Członek Rady Nadzorczej
  2003 r. – 2007 r.
  Vertex Sp . z o .o. – Członek Rady Nadzorczej
  2006 r. – 2010 r.
  Vertex Polska Sp . z o .o. – Członek Rady Nadzorczej

  Pan Przemysław Skrzydlak prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Skrzydlak
  Przemysław Management & Business Consulting z siedzibą w Będzinie, działalność
  finansowo –konsultingowa (pośrednictwo finansowa i konsulting zarządczy) – działalność nie
  jest konkurencyjna wobec Emitenta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izo-Blok SA
ISIN:PLIZBLK00010
NIP:626-24-91-048
EKD: 22.21 produkcja płyt, arkuszy rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Kluczborska 11 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 7705201
www:www.izo-blok.pl
gpwlink:izo-blok.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-23Raport roczny
2018-09-26Raport za I kwartał
2019-01-25Raport półroczny
2019-03-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Izo-Blok
2018-07-17 06-07-24
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649