Raport.

IZO-BLOK SA (7/2017) Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2017 r. Pan Przemysław Skrzydlak, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.350 (dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A oraz Pan Andrzej Kwiatkowski, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 211.300 (dwieście jedenaście tysięcy trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych, serii A, tj. jako akcjonariusze posiadający akcje imienne w liczbie nie mniejszej niż 20% akcji Spółki, w związku z zamknięciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, działając na podstawie § 12 ust.4 statutu Spółki powołali Pana Przemysława Skrzydlaka na Prezesa Zarządu Spółki na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Przemysława Skrzydlaka Spółka przekazuje w załączeniu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Przemysław Skrzydlak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izo-Blok SA
ISIN:PLIZBLK00010
NIP:626-24-91-048
EKD: 22.21 produkcja płyt, arkuszy rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Kluczborska 11 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 7705201
www:www.izo-blok.pl
Komentarze o spółce Izo-Blok
2018-03-23 04-03-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.